سینک اسکراپ


قیمت محصول : 0
گروه محصول : تجهیزات اتاق عمل
تاریخ ثبت : 1393/03/01

تمام استیل نگیر براق.در هر ابعاد قابل ساخت میباشد.قابل نصب شیر الکترونیکی و مکانیکی ونصب کنسول استیل.جهت شستشوی دست و پروب