روتوردندان پزشکی- فلزی


قیمت محصول :
گروه محصول : تجهیزات اتاق عمل
تاریخ ثبت : 1396/11/20

روتور دندان پزشکی-بدنه تمام فلز-ریل تلسکوپی-پیش کشواستیل-دارای دو بال جانبی