کابین نخ


قیمت محصول :
گروه محصول : تجهیزات اتاق عمل
تاریخ ثبت : 1393/04/24

کابین نخ(نگهدارنده لوازم مصرفی داخل اتاق عمل) ازجنس تمام استیل نگیر براق. صفحه ودرب ها و کشو ها از جنس استیل ابعاد طبق سفارش ساخته میشوند.